Hà Nội hỗ trợ tổ chức, cá nhân khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020”. Theo Đề án, Thành phố sẽ có nhiều biện pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp gia nhập thị trường, góp phần đẩy mạnh cách tân và phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Đề án được triển khai thực hiện trong GĐ 2018-2020, tiến hành với các đối tượng gồm: các tổ chức, cá nhân thành lập công ty, cung cấp tiêu chí xác định công ty nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Hỗ trợ công ty nhỏ và vừa năm 2017; các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có tiềm năng cách tân và phát triển chuyển đổi thành công ty; các tổ chức hỗ trợ công ty và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho công ty nhỏ và vừa trên địa bàn.

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)

Đề án đề cập nhiều nội dung hỗ trợ, qua đó, Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ công ty nhỏ và vừa gia nhập thị trường. Các nội dung hỗ trợ gồm có: hỗ trợ công ty tiếp cận tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; hỗ trợ công tác kế toán, mặt bằng sản xuất cho công ty khởi sự; hỗ trợ thúc đẩy, mở rộng thị trường; hỗ trợ tìm hiểu, chuyển giao và đổi mới công nghệ; hỗ trợ tin tức, giải đáp và pháp lý và đào tạo nguồn nhân lực…

TP. Hà Nội cũng có các nội dung hỗ trợ theo cơ chế, chính sách bán hàng riêng như: tuyên truyền, phổ biến những chính sách bán hàng hỗ trợ thành lập công ty trên địa bàn; tăng tốc tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện tin tức đại chúng về những lợi ích và sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, đô thị đối với các hộ kinh doanh chuyển đổi thành công ty nhằm nâng cao nhận thức của hộ kinh doanh và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập công ty; minh bạch, cập nhật và chỉ dẫn 100% các thủ tục hành chính trên Trang tin tức điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước; các biểu mẫu chỉ dẫn phải được cập nhật đầy đủ, kịp thời khi có sự thay đổi và dễ dàng cho tra cứu, sử dụng.

Thông qua việc triển khai thực hiện Đề án, TP. Hà Nội hướng đến việc tạo cơ chế, chính sách bán hàng thuận lợi nhằm khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân thành lập công ty và hoạt động theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh cách tân và phát triển khu vực kinh tế tư nhân, góp phần đưa kinh tế của Thủ đô và cả nước cách tân và phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có mã số thuế, có tiềm năng, chuyển đổi thành lập công ty và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Từ đó, tạo tiền đề để các công ty được chuyển đổi từ hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn, bền vững hơn.

Hà Nội phấn đấu tốc độ cách tân và phát triển công ty mới hằng năm tăng từ 15% trở lên trong GĐ 2018-2020 và đến hết năm 2020 trên địa bàn đô thị có dao động 400.000 công ty đăng ký hoạt động.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Bat Dong San ở Duanmizuki.org