Hồ sơ, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho ươm tạo công nghệ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho cách tân và phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo công ty khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyện dụng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án bất động sản đầu tư.

Trong đó, hồ sơ yêu cầu xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho cách tân và phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo công ty khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ gồm:

1- Văn bản yêu cầu xác nhận.

2- Thuyết minh về hàng hóa thuộc Danh mục hoặc cung cấp tiêu chí theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về hàng hóa sử dụng trực tiếp cho cách tân và phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo công ty khoa học và công nghệ hoặc đổi mới công nghệ.

3- Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng ủy thác (bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc các tài liệu khác liên quan để xác định giao dịch mua bán, nhập khẩu.

4- Ngoài các tài liệu trên, tổ chức, cá nhân yêu cầu xác nhận nộp các pháp lý sau:

– Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu): Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).

– Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo công ty khoa học và công nghệ (đối với trường hợp yêu cầu xác nhận hàng hóa là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyện dụng sử dụng trực tiếp cho cách tân và phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo công ty khoa học và công nghệ).

– Danh mục máy móc, thiết bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc dự án bất động sản đầu tư đổi mới công nghệ (đối với trường hợp yêu cầu xác nhận hàng hóa là máy móc, thiết bị chuyện dụng sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quyết định cũng quy định chính xác trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho cách tân và phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo công ty khoa học và công nghệ.

Theo đó, tổ chức, cá nhân lập 1 bộ hồ sơ theo quy định nêu trên gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ủy ban nhân dân tỉnh, đô thị nơi có dự án bất động sản, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo công ty khoa học và công nghệ hoặc về bộ chủ quản dự án bất động sản, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo công ty khoa học và công nghệ (trong trường hợp có bộ chủ quản).

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tham khảo hồ sơ và thông tin cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ không hợp lệ, cần bổ sung hoặc sửa đổi.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có văn bản replay tổ chức, cá nhân trong đó xác định rõ danh mục hàng hóa sử dụng trực tiếp cho cách tân và phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo công ty khoa học và công nghệ; trường hợp từ chối xác nhận phải có văn bản nêu rõ nguyên nhân. Cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông tin cho tổ chức, cá nhân về việc gia hạn thời gian replay trong trường hợp phải thẩm tra hồ sơ theo quy định.

Trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền tổ chức hội đồng để thẩm tra hồ sơ trước lúc có văn bản replay. Thời gian thẩm tra và replay không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối xác nhận phải có văn bản nêu rõ nguyên nhân.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Bat Dong San ở Duanmizuki.org